הכי חכם בעיר

- המגינה מפני גניבות, מדווחת על טיפולים נדרשים, מאתרת את מיקום הקטנוע ועוד.

הכי חכם בעיר

לפרטים נוספים:

פרטים אישיים שתמסור ישמשו את מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ וכן חברות בקבוצת "מאיר" חברה למכוניות ומשאיות בע"מ אשר להן מטרות דומות, עבור כל עניין הקשור והנלווה לרכישת מוצריה ושירותיה, לרבות לצורך ניהול וייעול השירות, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיקה, עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מטרות אלו. המידע עשוי להיות מועבר לכל גורם חיצוני שימצא לנכון לצורך המטרות המנויות לעיל ובכפוף להוראות כל דין. מובהר כי אין חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו תלויה ברצונך.
שלדה: 1764
שלדה: 1770
שלדה: 1782
קולג איבו
MAKE LIFE ELECTRIC-
נגן וידאו

חיסכון שנתי של אלפי שקלים
בהוצאות ביטוח, טיפולים ודלק*

לבעלי רישיון A2
MAKE LIFE ELECTRIC-
נגן וידאו
לפרטים נוספים ותיאום רכיבת מבחן: קפלן 21 תל אביב (מתחם דה וינצ'י) | 3605*
*החיסכון מחושב על-בסיס: (א) חיסכון בדמי ביטוח חובה ללא השתתפות עצמית (לקוח פרטי: לקטנוע חשמלי 3,267 ₪ לעומת לקטנוע בנזין 125 סמ"ק 4,996 ₪. ההשוואה בוצעה לפי נהג נקוב בגיל 30 עם ותק של שנתיים. נהג ללא תביעות ושלילות ב-3 השנים האחרונות. לפי "הפול" ליולי 2023. לקוח עסקי: 6,453 ₪ לקטנוע חשמלי לעומת 9,957 ₪ לקטנוע 125 סמ"ק בנזין. ההשוואה בוצעה לפי ביטוח שליחים לכל נהג  לפי "הפול" ליולי 2023); (ב) חיסכון בצריכת אנרגיה (0.3 ₪ ל- 30 ק"מ לקטנוע EVO על פי נתוני צריכת חשמל המפורסמים על ידי היצרן ותעריפי חברת חשמל לצרכן ביתי כפי שפורסמו ביום 1.4.23 לעומת 8.22 ₪ ל- 30 ק"מ לקטנוע 125 סמ"ק בנזין. ההשוואה בוצעה מול קטנוע קימקו מובי 125 סמ"ק 2023 על פי נתוני צריכת דלק המפורסמים על ידי היצרן ותעריף ליטר בנזין בשירות עצמי כפי שפורסם באתר משרד האנרגיה והתשתיות נכון ליום 2.7.23); (ג) חיסכון בעלויות טיפולים שוטפים (300 ₪ ל- 1,000 ק"מ לקטנוע EVO לעומת 500 ₪ ל- 1,000 ק"מ לקטנוע 125 סמ"ק בנזין). מחיר הכלי אינו כההשוואה בוצעה מול קטנוע בנזין קימקו מובי 125 סמ"ק 1.7.23 נתונים אלו מהווים הערכה בלבד והוצאות האנרגיה, הטיפולים והתיקונים בפועל מושפעות גם מתנאי הדרך, מתחזוקת הכלי וממאפייני הנהיגה והרוכב. מחיר הכלי לא כולל אגרה לשנה הראשונה ודמי טיפול בסך 150 ₪ . המחירים כוללים מע"מ. המימון יבוצע באמצעות גורם מממן חיצוני ואין באמור כדי לחייבו או כדי לחייב את MEU להעמיד הלוואה או לתנאים שבה היא תועמד. MEU לא תהיה צד להסכם ההלוואה ולכן לא תישא בכל אחריות שהיא כלפי הלקוח בקשר עם הסכם ההלוואה. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. נתוני צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית מתפרסמים על פי הדין לפי בדיקות המעבדה. צריכת החשמל וטווח הנסיעה החשמלית בפועל מושפעים, בין היתר, מתנאי הדרך, מזג האוויר, תחזוקת הרכב, הרגלי הטעינה וממאפייני הנהיגה. קיבולת הסוללה וביצועיה ברכב חשמלי מצטמצמים לאורך הזמן ובהתאם לשימוש. השימוש באפליקציה מחייב הימצאות בטווח קליטה סלולרית. התמונות להמחשה בלבד. ט.ל.ח.

מאיר אלקטריק יוטיליטיז (2015) בע"מ הינה היבואן הרשמי של מגוון מוצרי NIU בישראל.
יש לקרוא הוראות בטיחות לפני שימוש.

נגישות
Sorry, our business is not operational at this hour

Please try our contact page